BESÖKARE

VARFÖR VÄLJA KUBIKSKOLAN?


Sagt av Kubikskolans elever:

 

"Jag har förtroende för min lärare"

"Jag får arbetsro under lektionerna"

"Jag tycker läraren ger mig bra utmaningar på min nivå"

"Jag förstår varför jag får de betyg och omdömen jag får"


VÅR HISTORIK

 

Kubikskolan startade år 2000 med en klass och med matematisk och naturvetenskaplig inriktning. Sedan blev det sex klasser från årskurs 7-9. Skolan hade bra kunskapsresultat och många elever ville börja på skolan. Detta ledde till att vi tog över Fredriksdalsskolan och har idag klasser från förskoleklass till årskurs 9.

VÄLKOMMEN

”Vi har allt att vinna på att vara goda mot våra medmänniskor och vår omvärld och mycket att förlora på att inte vara det. Den som är snäll är inne på en väg mot framgång.”

Vi vill citera Stefan Einhorn som i boken ”Konsten att vara snäll” fångar det som vi vill ska genomsyra hela vår verksamhet.

Lars Dalesjö, Rektor


TRYGGT OCH LUGNT

 

Kubikskolan präglas av en trygg och lugn atmosfär. Personaltätheten är hög och det finns alltid en vuxen tillhands. Klassrummen är stora, fräscha och välförsedda med såväl traditionell som modern utrustning. Vår fina skolgård är omgiven av grönska och fina parkområden

VETGIRIG, NYFIKEN OCH AMBITIÖS

 

Kubikskolan passar dig som är vetgirig, nyfiken, ambitiös och som gillar att lära dig nya saker. Vi har engagerad personal med bred kompetens som stöttar dig i såväl studier och som i det sociala.

FRAMTID

 

Samhället behöver naturvetare. På Kubikskolan fokuserar vi på matematik och naturvetenskap samtidigt som du utvecklar förmågan  att tänka kreativt. Du stöttas, coachas, uppmuntras och vägleds av engagerade och kompetenta pedagoger genom hela din skolgång.

© Copyright. All Rights Reserved.

Kubikskolan


Ansökan


Dataskyddsombud:

Lars Dalesjö

lars.dalesjo@kubikskolan.se


Webbansvarig:

Hans Bäckström

hans.backstrom@kubikskolan.se

Kontakta oss

Larmvägen 31

254 56 Helsingborg

042 12 61 00

Kansliet öppet

 

Måndag-Fredag: 07:30 till 16.00

 

Fritids öppet

 

Måndag-Fredag: 06:30-17:00