ELEVER OCH VÅRDNADSHAVARE

På ITS LEARNING lägger vi ut läxor, bedömningar och information. Har ni glömt eller inte fått inloggningsuppgifter klickar ni på glömt och skriver in den mail ni angett till skolan.

LÄXSCHEMA

Syftet med läxschemat är att vårdnadshavare ska få en översikt över barnets läxor. Läxschemat gäller elever i årskurs 6-9

POLICY

Ta er tid att läsa vår policy så att ni vet hur vi hanterar olika ärenden på skolan, vilka regler vi har samt att ni vet hur vi skyddar era personuppgifter.

FRÅNVAROANMÄLAN

För att frånvaroanmäla ert barn ringer ni

042 12 61 00

Uppge följande information i samband med anmälan:

Barnets namn

Klasshörighet

Orsak till frånvaro

LEDIGHETSANSÖKAN FÖR ELEVER

Skriv ut ansökan och skicka den till skolan med underskrift. Finns ingen underskrift beviljas ingen ledighet.

PRAO

Dokument som behövs i samband med PRAO

LÄSÅRSPLANERING

Läsårsplaneringen för läsåret 18/19

 

LIKABEHANDLINGSPLAN

För oss är det viktigt att alla elever behandlas lika oavsett vilka förutsättningar man har.

OFFICE 365

Elever klickar på knappen här nedan för att komma åt Onedrive, Word etc.

© Copyright. All Rights Reserved.

Kubikskolan


Ansökan


Dataskyddsombud:

Lars Dalesjö

lars.dalesjo@kubikskolan.se


Webbansvarig:

Hans Bäckström

hans.backstrom@kubikskolan.se

Kontakta oss

Larmvägen 31

254 56 Helsingborg

042 12 61 00

Kansliet öppet

 

Måndag-Fredag: 07:30 till 16.00

 

Fritids öppet

 

Måndag-Fredag: 06:30-17:00